arrow_drop_up arrow_drop_down

Weet jij wat je allemaal moet doen bij ziekteverzuim?

Ziekteverzuim is een complex onderwerp. Als werkgever, en ook als werknemer, ben je verplicht er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer onderdeel uit te maken van het arbeidsproces.

Voor de re-integratie van zieke werknemers is een wet in het leven geroepen: de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet geeft aan op welke momenten in de re-integratie je welke stappen moet zetten.

Naast de wet kent het ziekteverzuim ontzettend veel onderwerpen waar je iets over moet weten, omdat je hiermee in aanraking komt bij een zieke werknemer.

In ons programma Ziekteverzuim nemen we je mee door een hele reeks aan onderwerpen die je in de praktijk kunt tegenkomen.

Ziekteverzuim Wet Poortwachter

Wat moet je weten over Ziekteverzuim?

Wat is een Preventiemedewerker, en wat is een Casemanager? Welke stappen zet je volgens de Wet Verbetering Poortwachter? Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en arboarts? Wat houdt re-integratie eerste spoor en tweede spoor in? Wat is een WIA-uitkering? Wat moet er in een re-integratieverslag staan? Wat is Eigenrisicodrager zijn? En hoe bepaal je of je Eigenrisicodrager wilt zijn? Een greep uit de vele termen binnen het Ziekteverzuim.

Wist je dat er vier manieren zijn waarop iemand ziek uit dienst gaat? Wat moet je doen als iemand ziek uit dienst gaat? Uiteraard is dat voor ieder van de vier manieren anders. 

Kortom een complex onderwerp. Daarom geven we je in ons programma Ziekteverzuim in 5 video's uitleg over alle begrippen die je moet kennen in het kader van Ziekteverzuim. Tevens laten we je zien welke formulieren je moet invullen in een re-integratietraject en op welke manier je die formulieren invult. 

Daarnaast krijg je een document Beleid Ziekteverzuim waarin je voor jouw bedrijf het beleid ten aanzien van ziekteverzuim op papier zet. In dit document staat het hele beleid al beschreven. Je kunt het direct in gebruik nemen. Echter, je kunt het document ook heel eenvoudig aanpassen, omdat jet het aangeleverd krijgt als een Word document.

Ja, dit is wat ik zoek

Hoe ziet het programma er uit?

1. Inleiding over een heel aantal begrippen

Je krijgt uitleg over diverse begrippen die bij Ziekteverzuim horen. Denk aan: Wet Verbetering Poortwachter, Casemanager, Preventiemedewerker, re-integratie eerste spoor en tweede spoor, WIA uitkering, re-integratieverslag, en vele andere begrippen die je in het Ziekteverzuim tegenkomt. 

In een video van ruim 18 minuten worden deze begrippen besproken.


2. Stappen 

re-integratie

Welke stappen zet je op welk moment in de re-integratie? Dat begint op dag 1 met de registratie van de ziekmelding. Is iemand langer ziek dan start in week 6 een reeks stappen die worden geïnitieerd door de Probleemanalyse, opgesteld door de bedrijfsarts. Als bedrijf ben je verplicht om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer op te nemen in het arbeidsproces. Uiteraard wil je dat ook, want ziek zijn kost veel geld.


3. Ziek 

uit dienst

Een werknemer kan ziek uit dienst gaan. Dat kan gebeuren omdat de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens de ziekte. Het kan ook voorkomen dat iemand 2 jaar ziek is en dan in aanmerking komt voor de WIA.

Echter, heb jij de re-integratie niet goed uitgevoerd, dan kan er een loonsanctie worden opgelegd. En dat wil je graag voorkomen!


4. Eigenrisicodrager 

zijn

Wat houdt het in om Eigenrisicodrager te zijn? Voor welke verzekeringen kun je Eigenrisicodrager zijn? EN hoe bepaal je of het voor jou aantrekkelijk is om Eigenrisicodrager te worden?

Vragen die we beantwoorden in dit deel van het programma.
5. Beleid 

Ziekteverzuim

We geven je een document Beleid Ziekteverzuim. Dit document kun je direct invoeren. Je kunt er ook voor kiezen om het document aan te passen voor jouw bedrijf. 

We leggen in het programma uit wat je in de verschillende delen van het beleid dient te beschrijven.6. Uitleg formulieren

re-integratie

In de re-integratie maak je gebruik van de formulieren van het UWV. Deze formulieren kunnen erg uitgebreid en daardoor complex lijken.

We laten in korte video's zien hoe je de formulieren dient in te vullen.

We hebben de formulieren toegevoegd aan de video's zodat je ze direct ter beschikking hebt.


RI&E
€ 247,-
€ 197,-

Ziekteverzuim

Je krijgt uitleg over allerlei onderwerpen die te maken hebben met Ziekteverzuim. Dit programma biedt:

  • 5 video's over Ziekteverzuim en preventie
  • 7 video's die het gebruik van de formulieren van de re-integratie laten zien
  • het document Beleid Ziekteverzuim


Na het volgen van dit programma heb je voor jouw bedrijf het Beleid Ziekteverzuim gereed, weet je welke stappen je in het ziekteverzuim proces moet zetten en ben je bekend met de termen die in het ziekteverzuim naar voren komen.

En wil je een consultant raadplegen ....

... over het Ziekteverzuim of onderdelen van het Ziekteverzuim, maak dan gebruik van de Fresh & Jezz HR Strippenkaart.

Met de Fresh & Jezz HR Strippenkaart reserveer je een aantal uren bij onze consultant. Je kunt bijvoorbeeld je vragen stellen of overleggen welke oplossing of aanpak het beste aansluit bij jouw bedrijf. 

We use cookies