Wet poortwachter verplichtingen werkgever: een schema | FreshJezzHR
23 maart 2021 

Wet poortwachter verplichtingen werkgever: een schema | FreshJezzHR

Een werknemer is langdurig ziek wanneer hij/zij meer dan 4 weken aaneengesloten niet werkt. Voor zowel de werknemer als de werkgever is het wenselijk om weer goed te re-integreren. Bij een geslaagde re-integratie kan de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk. Om de kwaliteit van dit proces te waarborgen is de ‘wet verbetering poortwachter’ opgesteld. In de wet verbetering poortwachter staat beschreven wat de werkgever en de werknemer moeten doen om tot re-integratie te komen. Daarnaast beschrijft het de verplichtingen van de zieke werknemer. In deze blog vind je de verplichtingen van de werkgever, aan welke regels moet hij/zij zich houden om aan de wet verbetering poortwachter te voldoen? 

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn de werkgevers verplicht om 70% van het loon door te betalen. Die 70% mag nooit minder zijn dan het minimumloon.

Week 1:

Binnen de eerste week vanaf de ziekmelding dient de werknemer de ziekte door te geven aan de arbodienst of bedrijfsarts. Idealiter is de werknemer natuurlijk binnen een week weer aan het werk, maar het is goed om je als werkgever voor te bereiden op dreigend langdurig verzuim.

Week 6: 

Is de werknemer zes weken ziek? Dan stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Hiervoor gaat de bedrijfsarts in gesprek met de werknemer. In de probleemanalyse staat beschreven waarom de werknemer niet meer kan werken, hoe deze tot herstel kan komen en wanneer hij/zij de werkzaamheden weer kan hervatten. 

Week 8:

Uiterlijk twee weken na het opstellen van de probleemanalyse (week 8) stelt de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak op. Wat gaan beide partijen doen om tot re-integratie te komen? 

Het plan van aanpak wordt samen met de aangestelde casemanager uitgevoerd, en iedere zes weken besproken. Weten wat een casemanager is en hoe je deze aanstelt? Lees onze andere blog: Wet poortwachter casemanager: wat doet deze?

Week 42: 

De werkgever dient 42 weken na de ziekmelding de zieke werknemer aan te melden bij het UWV.

 Week 52:

Een eerstejaarsevaluatie. Hierbij wordt het eerste jaar geëvalueerd, en worden er doelen gesteld voor het komende jaar.

Tweede ziektejaar

Vanaf het tweede ziektejaar dienen werkgevers ook minimaal 70% van het loon uit te betalen. Deze uitbetaling mag minder zijn dan het minimumloon.

Na 20 maanden:

Na twintig maanden moet de werkgever een re-integratieverslag opstellen. Het re-integratieverslag kun je gemakkelijker maken door vanaf de ziekmelding een re-integratiedossier bij te houden. 

In het re-integratieverslag staan alle afspraken en inspanningen die zowel werkgever als werknemer hebben verricht om tot re-integratie te komen. 

Week 87: 

Kan de werknemer na week 87 nog niet aan het werk? Dan stuurt het UWV een WIA-aanvraagformulier op. Dit de werknemer binnen 3 weken terugsturen, waarop het UWV een WIA-keuring doet. Afhankelijk van de inspanningen van zowel de werkgever als werknemer komt de zieke werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Precies weten wat jouw rechten en plichten zijn bij ziekteverzuim? Bij Fresh & Jezz HR geven we jouw bedrijf de documenten die jij nodig hebt om zelf je HR in te richten. Bekijk hier onze documenten!

 

Over de schrijver
Mathilde is HR en Organisatie adviseur. Ze heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van personeelszaken (HR) en Organisatie. Ook is ze goed op de hoogte van de actuele (Arbo)wet- en regelgeving. Mathilde werkt hoofdzakelijk voor het MKB.
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down