Wet poortwachter casemanager: wat doet deze?
23 maart 2021 

Wet poortwachter casemanager: wat doet deze?

Als een werknemer langdurig ziek is, dan is er een aantal stappen dat gezet moet worden om samen tot re-integratie te komen. De verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer staan beschreven in de wet ‘verbetering poortwachter’. Deze wet gaat al in vanaf de eerste week vanaf de ziekmelding. Vanaf week 8 wijs je, samen met de werknemer, een casemanager aan. De casemanager zorgt ervoor dat allebei de partijen goed en tijdig aan de verplichtingen van de wet verbetering poortwachter voldoen. Hoe stel je zo’n casemanager aan, en wat doet deze precies?

Plan van aanpak

Om een werknemer zo snel mogelijk weer te laten re-integreren, maak je uiterlijk in week 8 een plan van aanpakt. In dit plan van aanpak (PVA) stel je doelen voor de toekomst. Kan de werknemer misschien in een andere functie re-integreren, of in kleine shifts? Samen met de werkgever of het UWV bekijkt de werknemer wat er nodig is voor een geslaagd re-integratieproces. 

 

Samen met een PVA wijzen de werknemer en werkgever ook een casemanager aan. De casemanager zorgt dat dit plan van aanpak ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

 

Wet verbetering Poortwachter: Casemanager aanwijzen

Wie de casemanager wordt, is afhankelijk van de ziekte, de grootte van het bedrijf en de wens van beide partijen. Hieronder staat een aantal opties uiteengezet:

 

Binnen het bedrijf

Vaak wordt de leidinggevende (vanwege het nauwe contact) aangewezen als casemanager verzuim. Dit is echter een suboptimale keuze bij complexe langdurige situaties. Niet elke leidinggevende weet hoe je dossiers voor de UWV moet opstellen, de bedrijfsarts moet aansturen en de juridische regels moet naleven. 

Daarom is de HR-afdeling een veiligere optie. Naar alle waarschijnlijkheid weet de HR-afdeling meer over complexe verzuimsituaties. Toch heeft niet ieder bedrijf een uitgebreide HR-afdeling, en niet voor alle situaties is altijd de juiste kennis in huis.

Ben je op zoek naar meer informatie over ziekteverzuim, zodat jij je eigen HR kan inrichten? Ontvang dan onze documenten: ziekteverzuimbeleid en ziekteverzuim protocol. Zo weet jij voortaan precies wat je moet doen bij een langdurig zieke werknemer.

Externe casemanager

In dat geval kun je ook een externe casemanager inschakelen. Soms hebben bedrijven deze externe casemanagers vast op de loonlijst, soms worden ze via de arbodienst of een bureau ingehuurd. 

 

Een extra rol die externe casemanagers op zich kunnen nemen is de rol van ‘casemanager taakdelegatie’. In deze rol houdt de casemanager ook nauw contact met de bedrijfsarts, om zo sneller tot betere re-integratie te komen van de zieke werknemer.

 

Weet jij wat je moet bij langdurig verzuim? Bij Fresh Jezz & HR geven we jouw bedrijf de documenten die jij nodig hebt om zelf je HR in te richten. Bekijk hier onze documenten!

Over de schrijver
Mathilde is HR en Organisatie adviseur. Ze heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van personeelszaken (HR) en Organisatie. Ook is ze goed op de hoogte van de actuele (Arbo)wet- en regelgeving. Mathilde werkt hoofdzakelijk voor het MKB.
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down