Wet Poortwachter burn-out: een overzichtelijk schema
16 februari 2021 

Wet Poortwachter burn-out: een overzichtelijk schema

Langdurig ziekteverzuim is onwenselijk voor zowel de werkgever als de werknemer. Om ervoor te zorgen dat een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan is de ‘wet verbetering poortwachter’ in het leven geroepen. Deze wet beschrijft de verplichtingen waar beide partijen aan moeten voldoen, al vanaf de eerste week van de ziekmelding.

Deze wet speelt een sleutelrol bij burn-outs. In 2020 concludeerde de studie van het CNV dat ernstige stressklachten steeds vaker voorkomen op de werkvloer. Voor veel werknemers ligt een burn-out dus op de loer. Burn-outs duren gemiddeld 8 maanden, dus het gaat hier om langdurig verzuim. Hoe ga je hier als werkgever mee om, en welke rol speelt de Wet verbetering poortwachter bij een burn-out?

 

De ziekmelding

De meeste bedrijven hebben een verzuimprotocol. Hierin staat beschreven wanneer een werknemer zich ziek moet melden en aan wie. Vanaf het moment dat een werknemer zich ziek meldt is het volgens de wet verplicht om hier binnen de eerste week een melding van te doen bij de arbodienst of de bedrijfsarts.

 

Dag 1               ziekmelding registreren bij arbodienst of bedrijfsarts                                      

Dag 6              uiterlijke mogelijkheid om ziekmelding te doen bij arbodienst of bedrijfsarts

 

Probleemanalyse opstellen

Houdt het ziekteverzuim langer dan 6 weken aan? Laat dan een bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. 2 weken na deze analyse moeten de werknemer en werkgever op basis van deze probleemanalyse een plan van aanpak opstellen. Daarnaast moet er een casemanager aangewezen worden. Dit kan iemand binnen het bedrijf zijn, maar ook een extern bedrijf. In deze blog lees je meer over de casemanager!

 

Week 6       probleemanalyse door bedrijfsarts opstellen

Week 8      plan van aanpak opstellen* en casemanager aanwijzen

 

Na week 8 iedere 6 weken het plan van aanpak evalueren met werknemer*

 

Aangifte ziekte doen bij UWV

Duurt het ziekteverzuim langer dan 42 weken? Doe dan een aangifte van de ziekte bij het UWV. Na een jaar evalueren de werkgever en werknemer samen het plan van aanpak.

 

Week 42             aangifte ziekte doen bij UWV

Week 52             eerstejaars evaluatie van het plan van aanpak uitvoeren

 

Tweede jaar

De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft de verplichtingen voor de werknemers en werkgevers tot twee jaar na de eerste ziekmelding. In het tweede jaar wordt het mogelijk om een WIA aanvraag te doen en moet er een re-integratieverslag worden opgesteld. Dit lever je aan bij het UWV. In week 104 (na twee jaar) besluit het UWV of de werknemer wordt ontslagen met WIA-uitkering, of dat de re-integratie wordt voortgezet.

 

Re-integratie

Vooral bij burn-outs is het verstandig om wekelijks contact te houden met de werknemer. Dit heeft een bewezen positief effect op het herstel. Naast de verplichtingen getuigt het natuurlijk ook van goed leiderschap om er alles aan te doen om een werknemer bij te staan tijdens deze periode van ziekte.

Heb jij een langdurig zieke werknemer in dienst en ben je niet zeker van je verplichtingen? Bij Fresh & Jezz HR helpen we je graag. Bekijk hier ons Ziekteverzuim Protocol!

 

Over de schrijver
Mathilde is HR en Organisatie adviseur. Ze heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van personeelszaken (HR) en Organisatie. Ook is ze goed op de hoogte van de actuele (Arbo)wet- en regelgeving. Mathilde werkt hoofdzakelijk voor het MKB.
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down