Slaapuren na consignatiedienst: hoe zit dit?
22 maart 2021 

Slaapuren na consignatiedienst: hoe zit dit?

Consignatiedienst – oftewel Storingsdienst – maakt het mogelijk een service aan klanten te verlenen buiten de reguliere werktijden om. Medewerkers van het bedrijf rouleren in een consignatiedienst, vaak van maandagmorgen 0.00 uur tot en met zondagnacht 23.59 uur. Als een medewerker ’s nachts wordt opgeroepen, hoe zit het dan met slaapuren?

Wat zijn slaapuren?

Slaapuren zijn de uren die iemand mag slapen ‘in de baas zijn tijd’, omdat hij/zij ’s nachts tussen bepaalde tijden aan het werk is geweest in de consignatiedienst. Deze slaapuren mogen niet gezien worden als vrije tijd. Oftewel: je mag geen vrije uren (vakantie uren, adv uren, overwerkuren, etc.) wegstrepen voor de tijd dat iemand die recht heeft op slaapuren, niet aan het werk is.

Wat zegt de wet over slaapuren na consignatiedienst?

De Arbeidstijdenwet zegt het volgende: Als in een periode van 16 aaneengesloten weken 16 of meer malen consignatiedienst wordt gedraaid, waarbij geheel of gedeeltelijk perioden tussen 00.00 en 06.00 zijn omvat, dan heeft de werknemer recht op 8 slaapuren aansluitend op de laatste oproep die is aangevangen tussen 00.00 en 06.00 uur (artikel 5.9 lid 6).

Wat staat hier nu eigenlijk?

Stel dat een medewerker één keer per 5 weken een week consignatiedienst draait, dan betekent dit dat iemand in de 16 weken zeker 3 weken consignatiedienst draait. Dat zijn (3×7=) 21 dagen. En dat is meer dan 16 keer, zoals in de wet wordt vermeld. Dan heeft de medewerker recht op slaapuren na consignatiedienst.

Dus: als een medewerker in deze situatie in de nacht tussen 00.00 en 06.00 uur wordt opgeroepen, mag hij/zij aansluitend op de oproep 8 uren slapen. Komt de medewerker bijvoorbeeld thuis om 05.00 uur, dan mag hij/zij tot 13.00 uur slapen. En komt hij/zij thuis om 08.00 na een klus die om 05.00 uur is gestart, mag hij/zij slapen tot 16.00 uur.

Is de reguliere starttijd van de werkdag 08.00 uur, dan mag je niet de uren tussen 08.00 uur en 13.00 uur wegstrepen van de vrijetijdsrechten van de medewerker.

Let hierbij ook op situaties waarin diensten zijn geruild: wat is hiervan de invloed op het aantal dagen in de 16 weken?

Draait iemand minder vaak dan de 16 keer in 16 weken consignatiedienst, dan hoeft de werkgever geen slaapuren te vergoeden.

Tenzij ….

Er in de cao aanvullende regelingen over slaapuren na consignatiedienst zijn opgenomen. Die moet je als bedrijf dan ook hanteren.

En ….

Je kunt als bedrijf aanvullend aan de wet en de cao ook zelf bepalen hoe je met slaapuren na consignatiedienst omgaat. Bijvoorbeeld dat je ook toestemming geeft om te slapen na een oproep tussen bepaalde tijden als iemand minder vaak dan 16 keer in de 16 weken consignatiedienst draait. Je kunt hierbij als bedrijf zelf bepalen hoeveel uren iemand in zo’n situatie mag slapen. Je zou bijvoorbeeld een tabel kunnen maken waarin je verschillende situaties op een rij zet.

 

Zet jouw slaapuren regeling in je personeelshandboek

Neem de regeling die je in jouw bedrijf hanteert ten aanzien van slaapuren na consignatiedienst – wet, cao en eigen aanvulling – op in je personeelshandboek. Dan is het voor iedereen duidelijk hoe jouw bedrijf hier mee omgaat.

Ga voor het personeelshandboek naar Fresh & Jezz HR.

Over de schrijver
Mathilde is HR en Organisatie adviseur. Ze heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van personeelszaken (HR) en Organisatie. Ook is ze goed op de hoogte van de actuele (Arbo)wet- en regelgeving. Mathilde werkt hoofdzakelijk voor het MKB.
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down