Heb jij al een personeelshandboek?

Gebruik ons concept Personeelshandboek en je bent zo klaar!

Concept Personeelshandboek

Wat zet je allemaal in een Personeelshandboek? Alle afspraken en regels voor jouw werknemers staan in 1 document op een rij waardoor iedereen op de hoogte is en voor iedereen dezelfde afspraken en regels gelden.

Dit scheelt jou tijd. Je hoeft minder vragen te beantwoorden. En je hoeft minder brandjes te blussen: voor iedereen geldt hetzelfde, dus hierover kunnen geen misverstanden ontstaan.

Wij bieden je een concept Personeelshandboek dat je heel eenvoudig aanpast voor jouw bedrijf.

handboek personeel

Schrijf je eigen Personeelshandboek in een handomdraai

Wil je een Personeelshandboek maken en heb je geen idee waar te beginnen en welke onderwerpen in een Personeelshandboek horen?

Download dan ons concept Personeelshandboek. Dit is een 16 pagina tellend Personeelshandboek dat jij eenvoudig aanpast voor jouw bedrijf. Je vindt hierin een heel aantal onderwerpen die in een Personeelshandboek thuis horen.

In het concept Personeelshandboek staan teksten die je kunt aanpassen voor jouw bedrijf, informatie over mogelijke invulling van een onderwerp, en informatie over wet- en regelgeving. Kortom: alle informatie die je nodig hebt, staat in het concept Personeelshandboek.

Je krijgt het concept Personeelshandboek in Word aangereikt. Het enige dat jij nog hoeft te doen is de onderwerpen zo aan te passen dat ze precies aansluiten bij jouw bedrijf. Dit kun je in hele korte tijd realiseren, waardoor je Personeelshandboek super snel klaar is.

Ja, dit is wat ik zoek

Welke onderwerpen staan in het Personeelshandboek?

Werktijden en vrije tijd

Hoe ga je in jouw bedrijf om met vakantie, adv, overuren? Wat gebeurt er aan het eind van het jaar met het restant aan uren? Wat zijn de afspraken over zorgverlof, calamiteitenverlof, ouderschapsverlof, etc.?Arbo

beleid

Hoe is in jouw bedrijf de arbo geregeld? Wie zijn de Preventiemedewerker, de Vertrouwenspersoon, de BHV-ers en wat doen deze? Wat zijn de veiligheidsregels ten aanzien van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, alcohol en drugs, etc.

Secundaire voorwaarden

Welke secundaire arbeids-voorwaarden zijn in jouw bedrijf beschikbaar? Hoe kan een werknemer hier aanspraak op maken, wat moeten ze doen en op welke manier?
Ziektemelding en vervolg

Hoe en wanneer moet iemand zich ziek melden? Welke stappen worden vervolgens gezet? Welke gedragsregels gelden in jouw bedrijf? En welke rechten hebben werknemers?Pesten, agressie, discriminatie, etc 

Agressie en geweld, intimidatie, discriminatie, pesten, werkdruk, vallen onder de Psycholsociale arbeidsbelasting. Hiervoor moet je iets regelen in jouw bedrijf. Hoe is dit geregeld? Wat kan een werknemer doen als zich een vervelende situatie voordoet?


Scholing en coaching

Bied jij scholing aan in jouw bedrijf? Hoe kunnen werknemers dit aanvragen? Geldt er een studie overeenkomst, en in welke gevallen is dit aan de orde? Dit is informatie die voor werknemers van belang is.
Sociale media, internet en ICT

Welke vormen van sociale media, internet en ICT zijn er in jouw bedrijf? En wat mag wel, en misschien nog belangrijker, wat sta je niet toe. Dit gaat verder dan alleen het zakelijke gebruik. Iemand kan privé immers ook jouw bedrijf noemen.Persoons  gegevens

Hier beschrijf je de manier waarop jij met persoonsgegevens van werknemers omgaat. Wat doe je er mee, waar worden ze bewaard en hoe lang? Deze informatie komt uit jouw AVG beleid.
handboek personeel
€ 49

Personeelshandboek

Je krijgt het Personeelshandboek dat bestaat uit 

  • 16 pagina's met teksten, informatie over de invulling van de onderwerpen en informatie over wet- en regelgeving
  • 10 onderwerpen die zijn uitgewerkt in het Personeelshandboek (naast bovenstaande 8 onderwerpen ook nog: doorgeven van privé omstandigheden, overige huis- en gedragsregels waaronder bedrijfseigendommen, geschenken en provisies


Dit concept Personeelshandboek is een Word bestand dat je eenvoudig kunt aanpassen voor jouw bedrijf. Zo maak je jouw eigen Personeelshandboek in weinig tijd!

arrow_drop_up arrow_drop_down