Ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim: mag dat zomaar?
16 februari 2021 

Ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim: mag dat zomaar?

Wanneer een werknemer zich regelmatig korte periodes ziek meldt, is dit natuurlijk erg vervelend. Je kunt niet meer op deze werknemer vertrouwen, en collega’s moeten het gemiste werk opvangen. In het uiterste geval is dit grond voor ontslag. In Nederland zijn werknemers beschermd met verschillende wetten, dus ‘zomaar’ ontslaan gaat niet altijd. Wanneer is ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim mogelijk, en wanneer niet? Je leest het in deze blog. 

Verschil veelvuldig ziekteverzuim en langdurig arbeidsongeschikt

Er is een verschil tussen langdurige arbeidsongeschiktheid, en regelmatig ziekteverzuim. Bij langdurig zieke werknemers gelden dan ook andere regels, je leest deze op de website van het UWV.  Ontslagaanvragen wegens frequent ziekteverzuim worden niet geregeld via het UWV, maar via de kantonrechter. 

Regelmatig ziekteverzuim

(Regelmatig) ziekteverzuim is in principe geen reden tot ontslag. Dit komt door het opzegverbod tijdens ziekte dat stelt dat een zieke werknemer tijdens de ziekte tot twee jaar ontslagbescherming heeft. Enkel wanneer het ziekteverzuim verregaande gevolgen heeft voor de organisatie, kan een werkgever de werknemer ontslaan. 

Voorbeelden van verregaande gevolgen als gevolg van het ziekteverzuim:

  • Het productieproces komt in het geding
  • Onevenredig hoge werkdruk voor andere collega’s 
  • Andere verstorende effecten 

Wanneer dit aan de orde is, kan je een contract het makkelijkst ontbinden met wederzijds goedvinden. Als dit niet mogelijk is, kan je als werkgever naar de kantonrechter stappen.

Kantonrechter

Wanneer een werkgever onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering ondervindt, kan er alsnog een ontbinding van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden. Of dit aan de orde is wordt bepaald door een kantonrechter.

Een werkgever moet de volgende dingen aantonen:

  • Een geschiedenis van het ziekteverzuim
  • Het ziekteverzuim is geen gevolg van slechte arbeidsomstandigheden
  • De werknemer kan nergens worden herplaatst
  • De werknemer heeft zich vaak ziek gemeld en het is niet aannemelijk dat dit binnen 26 weken (een half jaar) niet meer aan de orde is
  • De gevolgen voor de organisatie zijn onaanvaardbaar

Onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering

In sommige gevallen blijkt het moeilijk om aan te tonen dat een bedrijf onaanvaardbare gevolgen heeft ondervonden. Voor een groot bedrijf is het minder aannemelijk dat de werkdruk voor andere collega’s te zwaar is geworden dan bij een klein bedrijf. Ook is het wegvallen van bijvoorbeeld een vakkenvuller makkelijker te vervangen dan dat van een ander, meer specialistisch beroep. 

Heeft jouw bedrijf nog een goed, strak beleid nodig wat betreft ziekteverzuim? Of zoek je een Ziekteverzuim Protocol. Je vindt ze op onze website

 

Over de schrijver
Mathilde is HR en Organisatie adviseur. Ze heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van personeelszaken (HR) en Organisatie. Ook is ze goed op de hoogte van de actuele (Arbo)wet- en regelgeving. Mathilde werkt hoofdzakelijk voor het MKB.
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down