Disclaimer Fresh & Jezz HR

 

Fresh & Jezz HR met KvK-nummer 66615593 (“Fresh & Jezz HR”), heet je welkom op www.freshjezzhr.nl (“website”). Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Fresh & Jezz HR kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

 

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. Fresh & Jezz HR zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

 

Fresh & Jezz HR is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Fresh & Jezz HR en jou tot stand komen.

 

Fresh & Jezz HR controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar Fresh & Jezz HR kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@freshjezzhr.nl.

 

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Fresh & Jezz HR behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@freshjezzhr.nl aanvragen.

arrow_drop_up arrow_drop_down