arrow_drop_up arrow_drop_down

 HR Beleidsdocumenten en formulieren

Voor een aantal HR onderwerpen is het heel prettig om beleid op papier te hebben staan. In sommige gevallen is het zelfs verplicht: Psychosociale arbeidsbelasting!

Omdat het schrijven van beleid best wat tijd kost, hebben we voor onderstaande onderwerpen het beleid alvast voor jouw op papier gezet.

Onderstaande HR beleidsdocumenten en formulieren kun je downloaden. Je ontvang de documenten in Word. Hierdoor kun je de documenten eenvoudig aanpassen zodat ze perfect aansluiten bij jouw bedrijf.

HR formulieren

Beleidsdocumenten

PSA

Beleid Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) gaat over agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, en werkdruk.

Dit verplichte beleidsdocument kun je downloaden en aanpassen voor jouw bedrijf, waarna je het direct in gebruik kunt nemen.

In het beleidsdocument is een gedragscode opgenomen die je in het Personeelshandboek kunt plaatsen.

(heb je geen PSA beleid, dan loop je kans op een boete)


Nu voor slechts € 57

Wet Verbetering Poortwachter

Beleid Ziekteverzuim

In dit beleidsdocument zijn de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter uitgewerkt, aangevuld met stappen in het ziekteverzuim die bijdragen aan een snelle re-integratie van een zieke werknemer. 

Ook wordt de rol van de Casemanager en de Preventiemedewerker in het beleidsdocument meegenomen.

Tevens wordt aandacht besteed aan ziektepreventie en analyse van het ziekteverzuim.

(dit beleidsdocument maakt onderdeel uit van het Programma Ziekteverzuim)Nu voor slechts € 57

social media

Beleid Sociale media, Internet en ICT

In dit beleidsdocument wordt beschreven wat de regels en afspraken zijn omtrent het gebruik van sociale media, internet en ICT. 

Dit is niet beperkt tot zakelijk gebruik. Ook het privé gebruik krijgt aandacht, omdat werknemers ook dan informatie over en van het bedrijf kunnen delen.

In het document vind je ook een gedragscode.

Je kunt dit document aanpassen zodat het perfect aansluit bij jouw bedrijf.


Nu voor slechts € 57

Formulieren

Formulier Functioneringsgesprek

39,-
29,-
Voor het functioneringsgesprek kun je gebruik maken van ons formulier.  Dit is een zeer uitgebreid formulier dat je kunt aanpassen zodat het aansluit bij jouw wensen.


  • Word document
  • Eenvoudig aan te passen
  • Zeer uitgebreide lijst met onderwerpenFormulier Beoordelingsgesprek

39,-
29,-
Voor het beoordelingsgesprek kun je gebruik maken van ons formulier. Op het formulier staan diverse categorieën waarop je kunt beoordelen.


  • Word document
  • Eenvoudig aan te passen
  • Beoordeling op resultaatgebieden, competenties, kernwaarden, en gemaakt afspraken


We use cookies