Heb jij een Beleid en Protocol Ziekteverzuim voor jouw bedrijf?

Download hier ons document

Beleid en Protocol Ziekteverzuim

Ter voorkoming van ziekte en om zieke werknemers zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces op te nemen is het verstandig een Beleid Ziekteverzuim te hebben.

We hebben een beleidsdocument opgezet met daarin uitgewerkt de verschillende onderwerpen die je tegenkomst tijdens een ziekte, de verplichtingen die verschillende partijen hebben en hoe je omgaat met bijvoorbeeld vakantie en adv tijdens ziekte.

Vanuit de Arbowet ben je verplicht de Wet Verbetering Poortwachter te volgen. De stappen uit deze wet hebben we verwerkt in het Protocol Ziekteverzuim. We hebben de stappen aangevuld met acties die bijdragen aan een sneller herstel van zieke werknemers.

Het beleidsdocument en het protocol ontvang je als Word bestand. Je kunt de documenten direct inzetten, maar ook eenvoudig aanpassen voor jouw bedrijf. 

Wet Verbetering Poortwachter

protocol ziekteverzuim
€ 39

Beleid en Protocol Ziekteverzuim

In het Beleid Ziekteverzuim wordt beschreven hoe je in jouw bedrijf omgaat met:

  • Preventie
  • Registratie
  • Begeleiding
  • Re-integratie
  • Analyse van verzuimgegevens
  • Verplichtingen van werknemer en werkgever
  • Aanvullende onderwerpen, zoals vakantie en adv tijdens ziekte, bijzondere vormen van ziekte, verplichtingen van de Arbodienst.


En je krijgt een Protocol Ziekteverzuim met daarin uitgewerkt de stappen die je zet vanaf dag 1 tot en met het tweede ziektejaar.


Je ontvangt een Word document dat je kunt aanpassen voor jouw bedrijf. Het document is direct in te zetten in jouw bedrijf.


Wil je meer weten over ziekteverzuim?

Wat zijn de gevolgen van ziekteverzuim? Bijvoorbeeld hoe je de re-integratie aanpakt, wat je moet doen als een medewerker ziek uit dienst gaat, hoe het zit met eigenrisicodrager zijn, en hoe je de formulieren van het UWV moet invullen?

Klink dan op onderstaande button voor meer informatie.

arrow_drop_up arrow_drop_down