Heb jij het beleid Psychosociale arbeidsbelasting al op papier staan?

Download hier ons beleidsdocument

Beleid PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) betreft agressie en geweld, arbeidsdiscriminatie, pesten, seksuele intimidatie, en werkdruk. Een actueel onderwerp waardoor werkdruk kan ontstaan is het thuiswerken dat is ontstaan tijdens de lockdowns door corona.

PSA is onderdeel van het arbobeleid.

De Arbowet stelt ieder bedrijf verplicht om beleid voor alle aspecten van PSA op te stellen.

Heb je dit beleid niet in jouw bedrijf, en je krijgt controle, dan kun je een boete krijgen.

Wij bieden je het beleidsdocument PSA. Je kunt dit document downloaden en aanpassen zodat het document naadloos aansluit op jouw bedrijf. 

In ons beleidsdocument is een gedragscode opgenomen die je in het Personeelshandboek kunt plaatsen.

PSA

psychosociale arbeidsbelasting agressie
€ 29

Beleid Psychosociale arbeidsbelasting

In het Beleid Psychosociale arbeidsbelasting worden van de volgende onderwerpen beschreven hoe je ermee omgaat in jouw bedrijf:

  • Agressie en geweld; inclusief protocol hoe te handelen bij verschillende vormen van agressie en geweld, risico analyse en registratieformulier
  • Arbeidsdiscriminatie; inclusief gedragscode
  • Pesten; inclusief gedragscode
  • Seksuele intimidatie; inclusief gedragscode
  • Werkdruk, waaronder ook thuiswerken
  • Klachtenregeling; met verwijzing naar de klachtencommissie


Je ontvangt een Word document dat je kunt aanpassen voor jouw bedrijf.  Naast de teksten die je direct kunt gebruiken, vind je ook keuzes en tips die je in jouw beleid kunt vastleggen.


arrow_drop_up arrow_drop_down